U sklopu projekta Mali čuvari tradicijske baštine nastao je dječji glosar lokalne tradicije koji možete besplatno preuzeti i koristiti. Poveznica na Dječji glosar lokalne tradicije : Glossar_lokalne_tradicije