Predsjednica:
Petra golubar, dipl.oec.

Dopredsjednica:
Petra Habek

Tajnik:
Tibor Bün, mag.inf

Predsjednik skupštine:
Dražen Jagić, dipl.oec

Voditelj folklornog ansambla:
Krešimir Plantak Večerin

Umjetnički voditelj tamburaškog ansambla i voditelj tamburaškog orkestra:
Tibor Bun

Voditeljica dječjeg folklornog ansambla:
Martina Sabljak

Voditelji dječjeg folklora:
Andreja Kirchbaum, odgajatelj-mentor
Gordana Vaupotić, nastavnik

Voditelj dječje tamburaške sekcije:
Dragutin Koren

Voditeljica garderobe:
Jasminka Vujasinović, prof.