Temeljem pristigle ponude za gostovanje jednog folklornog ansambala iz Hrvatske na 12. međunarodnom festivalu folklora SADKO u Rusiji, stručni savjet HRCiOFF-a je na sjednici koja se održala 4. prosinca 2016. god. odlučio da predstavnik Republike Hrvatske na ovom prestižnom i priznatom festivalu bude folklorno-glazbeni ansambl CTK Varaždin.

Folklorno-glazbeni ansambl CTK Varaždin će sudjelovati na svečanoj ceremoniji otvaranja festivala na kojem će se predstaviti programom zadanom prema propozicijama festivala (program od 15 min).

Svakog dana će biti organiziran nastup u raznim mjestima/gradovima prema propozicijama festivala. Uz nastupe, FGA CTK Varaždin će nastupiti na mimohodu svih folklornih ansambala.  Osim koncertnih nastupa, organizator festivala će upriličiti panel raspravu o problemima razvoja kulturnih ustanova. Na kraju festivala svaki ansambl će sudjelovati na ceremoniji zatvaranja Festivala.

Cilj programa je prezentirati tradicijske vrijednosti Hrvata na prestižnom folklornom festivalu u Rusiji. S obzirom da su na repertoaru ansambla folklorne pjesme i plesove svih dijelova Lijepe naše, želja nam je prikazati jedinstvenost i raznolikost narodnih pjesama i plesova, šarolikost narodnih nošnji te posebnost autohtonih tradicijskih glazbala koja se javljaju u koreografijama priznatih hrvatskih koreografa poput dr.Ivana Ivančana, Gorana Kneževića i Ivice Ivankovića.

Jedan od ciljeva je uspostaviti međunarodnu suradnju između međunarodnog festivala SADKO i festivala koji organizira Centar tradicijske kulture Varaždin – FolkoFonija a koji svake godine podupire Ministarstvo kulture RH.

Tibor Bun