Danas 24.1.2018. službeno je započela provedba projekta “Mali čuvari tradicijske baštine” u Osnovnoj školi Svibovec.

Djeca koja su sudjelovala na radionici “Tradicijska kultura i dječja prava”  su kroz teorijski i praktičan rad imali prilike upoznati se sa tradicijskom kulturom u Hrvata te prepoznatljivim elementima nacionalnog identiteta. Učenici su se tijekom ove radionice također upoznala sa pravima iz Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih nacija koja se dodiruju područja tradicijske kulture i njenog značaja na njihova prava.

Voditelj radionice je bio Krešimir Plantak Večerin

Tibor Bun