Centar tradicijske kulture Varaždin, najpoznatija i najmnogobrojnija, a ujedno i najaktivnija udruga u kulturi na području Varaždina i Varaždinske županije je u subotu 18. ožujka organizirala u Varaždinu godišnju Skupštinu CIOFF-a Hrvatske.

CIOFF je međunarodna organizacija svjetskih folklornih festivala, a CTK Varaždin je s posebnim zadovoljstvom domaćin ovogodišnje skupštine CIOFF-a Hrvatske obzirom je upravo CIOFF Hrvatske, među mnogim ansamblima, odabrao folklorno-tamburaški ansambl CTK Varaždin da predstavlja grad Varaždin, Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku na svjetskom festivalu folklora u Rusiji.

Na skupštini je sudjelovalo tridesetak predstavnika folklornih ansambala iz cijele Hrvatske a nakon redovne skupštine tamburaški orkestar i folklorno-glazbeni ansambl CTK Varaždin se predstavio kraćim atraktivnim programom.

Tibor Bun