Centar tradicijske kulture Varaždin u suradnji sa osnovnom školom Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće Vas poziva na koncert koji će se održati 14.02.2018. s početkom u 18:00 sati u društvenom domu Donja Voća. Na koncertu će se predstaviti sve kulturne sekcije centra tradicijske kulture sa svojim članovima.
Ovaj koncert nastavak je aktualnog projekta pod nazivom „MALI ČUVARI TRADICIJSKE BAŠTINE“ sa
primarnim ciljem povećanja kompetencije (znanja, vještine i stavove) djece/učenika i promicanja kulturne baštine Varaždinske županije, a sve s naglaskom na lokalnu tradicijsku baštinu.

Tibor Bun