U organizaciji Hrvatskog sabora kulture, suorganizaciji Zajednice kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Grada Dugog Sela, KUD-a „Preporod“ i HDS ZAMP-a, u Dvorani „Preporod“ u Dugom Selu 3. i 4. listopada 2015. održan je 22. susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava.
Na Susretu je nastupilo 10 tamburaških orkestara iz Vrbovca, Draganića, Belice, Starog Petrovog
Sela, Zlatar Bistrice, Varaždina, Zagreba, Bistre, Marije Bistrice i Trnovca te 13 tamburaških sastava iz
Pregrade, Zasadbrega, Beretinca, Male Subotice, Dugog Sela, Šestina-Zagreba, Ogulina, Stupnika,
Novske, Lobora, Petrijanca, Glogovca i Slavonskog Broda sa sveukupno preko 400 izvođača. Kao gost
Susreta nastupio je Tamburaški orkestar Šmartno iz Slovenije. Ove godine za Susret se prijavilo i u
selekciji aktivno participiralo 69 tamburaških orkestara i sastava iz 9 hrvatskih županija s oko 1100
izvođača!
Stručno povjerenstvo u sastavu Siniša Leopold (predsjednik), Roman Gross i Ivan Potočnik
dodijelilo je prvu nagradu tamburaškom orkestru CTK Varaždin u kategoriji koncertnih tamburaških orkestara.
Predstavnik Hrvatskog društva skladatelja Ivan Potočnik dodijelio je „Nagradu HDS-a za najbolje
izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja“ Tamburaškom orkestru Centra tradicijske kulture Varaždin za
izvedbu skladbe „Frka“ skladatelja Siniše Leopolda, a pod umjetničkim ravnanjem Tibora Büna.
Prema odluci Stručnog povjerenstva, ekskluzivni sponzor, ”Glazbalarski obrt Mario Žmegač“
dodijelio je bugariju E Tamburaškom orkestru Centra tradicijske kulture Varaždin.

Tibor Bun