Njegujući kulturnu baštinu, centar tradicijske kulture Varaždin kao najaktivnije i
najbrojnije društvu u varaždinskoj Županiji I ove godine poziva nove članove
da se pridruže u jednu od mnogobrojih sekcija koje djeluju u sklopu samog
centra
Voditelji sekcija su iskusni i istaknuti folklorni i glazbeni pedagozi sa izvrsnim
rezultatima te dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladima!
Folklorni ansambl – jedna je od najaktivnijih I najmnogobrojnijih sekcija
samog društva
Od ove je godine obogaćena vodstvom eminentnog folklorni voditelj
g.Tihomira Kukulić a uz asistenciju gdje Nere Jurinić. Svi zainteresirani za
pjesmu, ples, putovanja i druženja dobrodošli su bez obzira na godine.
Dječja folklorna igraonica namijenjena je najmlađoj dobnoj skupini, djeci od
3 do 6 godina. Razvoj  osjećaja za ritam i intonaciju, kretanje melodije, dinamiku i
dinamičke promjene, prepoznavanje boje tona, motorika ruku i nogu te motorika
prstiju temelji su ove igraonice. Voditelj igraonice je odgojiteljica i licencirana
voditeljica dječjeg folklora gdja Andreja Kirchbaum.

Dječja folklorna skupina – Dječja grupa mlađeg uzrasta okuplja djecu od 6 do 11
godina. Voditeljica je učiteljica folklornog plesa gdja Gordana Vaupotić.
Škola gitare, tambure, klavijature i mandoline – namijenjena je djeci od 10
godina na više. U školi koja djeluje preko 30 godina, polaznici mogu naučiti
svirati instrumente poput tambure, gitare, klavijature I mandoline. Voditelj je
poznati glazbeni pedagog g.Dragutin Koren.
Svi zainteresirani mogu se javiti na info telefon 098 446 898, e-mail:
ctk.varazdin@gmail.com ili nas posjetiti na adresi Zagrebačka 94 svakog
radnog dana od 18 do 22 sata.

Tibor Bun